Tabell

Offentlig forvaltning. Inntekter og utgifter. Påløpte verdier. Millioner kroner.
20122013201420152016
A. Inntekter1 664 6771 662 5781 693 3511 684 1971 661 979
Skatter618 816583 619544 415492 819460 028
Avgifter333 554348 367361 908375 442392 884
Kapitalskatter1 8872 2461 880295206
Trygde- og pensjonspremier277 015292 521313 192326 243330 561
Formuesinntekter345 748344 882376 202388 376373 418
Renteinntekter81 55885 42598 112109 313105 179
Utbytte101 364113 432140 095159 504157 943
Uttak fra forretningsdrift150 764133 413123 51195 69768 636
Overføring fra Norges Bank00010 41926 589
Bompenger, leieinntekter av naturressurser mv12 06112 61214 48413 44215 071
Betalinger for offentlige tjenester mv.78 96281 90585 58390 41694 468
Løpende overføringer8 6969 03810 17010 60610 414
Bøter, inndragninger mv.1 9781 9512 4302 1822 031
Andre innenlandske overføringer6 6797 0407 4738 0127 972
Overføringer fra utlandet3947267412411
 
B. Løpende utgifter1 228 7551 292 4951 370 7481 448 5841 506 983
Lønnskostnader384 823407 367429 703449 777466 893
Kjøp av varer og tjenester159 799170 145181 206192 176202 530
Kapitalslit (ifm. løpende utgifter)86 70487 95894 27199 639104 925
Formuesutgifter26 54025 83025 41824 80022 743
Renteutgifter26 53425 82625 41324 79622 738
Leie av tomter og grunn64555
Stønader i naturalia (produktkjøp til husholdninger)60 94263 47668 02072 27575 910
Stønader i kontanter til husholdninger386 778404 291428 595457 872475 791
Subsidier55 60357 37859 84962 97866 250
Løpende overføringer63 40971 65278 03684 59887 239
Overføringer til ideelle organisasjoner33 37836 21244 07247 27849 526
Andre innenlandske overføringer2 1932 2961 5221 5731 619
Overføringer til utlandet27 83833 14432 44235 74736 093
Kapitaloverføringer4 1574 3995 6514 4674 702
Innenlandske kapitaloverføringer2 8773 0224 5283 5973 879
Kapitaloverføringer til utlandet1 2801 3771 122870823
 
C. Nettoformuesendring fra drift (A-B)435 922370 083322 603235 613154 997
 
D. Nettoinvestering i ikke-finansiell kapital25 37238 75247 32348 95657 603
Bruttoinvestering i fast realkapital og FoU115 012131 698144 516153 632165 303
Anskaffelse av fast realkapital og FoU115 602132 291145 298154 850166 266
Salg av fast realkapital (-)-590-594-782-1 219-963
Kapitalslit (-)-87 368-89 807-96 237-101 703-107 071
Netto anskaffelse av ikke-finansiell ikke-produsert kapital-2 272-3 139-956-2 972-629
Kjøp av ikke-finansiell ikke-produsert kapital2 1292 9232 3883 0162 760
Salg av ikke-finansiell ikke-produsert kapital (-)-4 402-6 062-3 345-5 988-3 389
 
E. Totale utgifter (B+D)1 254 1271 331 2461 418 0711 497 5401 564 586
 
F. Nettofinansinvestering (A-E)410 551331 332275 280186 65797 394