Tabell

Eksport av oppalen laks. Veketal1
Uke 6 2017Endring i prosent
Uke 5 2017 - Uke 6 2017Uke 6 2016 - Uke 6 2017
1Utvalde vareummer for fersk laks 03.02.1411 og 03.02.1419 og for frosen laks 03.03.1311 og 03.03.1319.
Kilopris (kr)
Fersk eller kjølt laks64,96-1,622,1
Frosen laks72,02-0,465,1
Kvantum (tonn)
Fersk eller kjølt laks14 9013,34,0
Frosen laks584114,773,3