Tabell

Konsum i husholdninger etter formål. Årlig volumendring i prosent1
201120122013201420152016
1Tall for siste år er foreløpige.
2Konsumet av varer og tjenester inkluderer utlendingers kjøp i Norge, men ikke husholdningenes kjøp i utlandet
I alt2,33,52,61,72,11,6
 
Matvarer og alkolholfrie drikkevarer3,44,32,61,20,30,8
Alkoholdrikker og tobakk mv.-3,8-2,01,20,60,92,7
Klær og skotøy3,43,13,83,24,2-1,1
Bolig lys og brensel-0,93,43,20,52,52,6
Møbler og husholdningsartikler mv.5,812,51,22,2-0,9-3,5
Helsepleie2,5-0,11,83,44,23,9
Transport3,91,8-0,4-0,11,92,5
Post- og teletjenester1,93,5-1,9-1,01,2-2,4
Kultur og fritid2,4-0,12,42,92,50,7
Utdanning7,53,11,52,90,95,1
Overnattings- og serveringstjenester3,34,23,33,75,66,3
Andre varer og tjenester0,12,92,93,43,31,6
Nordmenns konsum i utlandet9,411,010,13,92,93,6
Utlendingers konsum i Norge1,93,62,73,910,37,8
 
Varekonsum21,23,11,30,91,00,0
Tjenester22,53,02,92,33,53,3
Boligtjenester2,03,23,51,82,52,6
Andre tjenester2,72,92,52,64,13,8