Tabell

Hovedtall for konsum. Årlig prisendring i prosent1
201120122013201420152016
1Tall for siste år er foreløpige.
I alt2,32,02,82,62,52,9
 
Konsum i husholdninger og ideelle organisasjoner1,11,12,12,22,33,3
Konsum i husholdninger1,01,02,12,22,23,3
Konsum i ideelle organisasjoner3,92,91,92,93,72,8
 
Konsum i offentlig forvaltning4,73,84,43,33,02,3
Konsum i statsforvaltningen5,43,03,63,23,62,3
Konsum i statsforvaltningen, individuelt6,62,43,24,04,92,1
Konsum i statsforvaltningen, kollektivt3,83,94,22,12,02,4
Konsum i statsforvaltningen, forsvar3,13,74,53,43,02,9
 
Konsum i kommuneforvaltningen4,04,65,13,52,32,2
Konsum i kommuneforvaltningen, individuelt4,14,65,64,32,52,3
Konsum i kommuneforvaltningen, kollektivt3,54,33,20,41,42,1
 
Personlig konsum2,11,72,72,72,63,0
Kollektivt konsum3,84,03,91,61,82,3