Tabell

Hovedtall for konsum. Millioner kroner1
201120122013201420152016
1Tall for siste år er foreløpige.
I alt1 712 1011 795 3051 885 2371 976 8452 068 5972 167 974
 
Konsum i husholdninger og ideelle organisasjoner1 124 9531 176 4091 232 9001 284 8761 341 3051 407 015
Konsum i husholdninger1 072 2951 121 0811 173 9711 220 0521 272 6111 335 892
Konsum i ideelle organisasjoner52 65855 32858 92964 82468 69471 122
 
Konsum i offentlig forvaltning587 148618 896652 337691 969727 292760 959
Konsum i statsforvaltningen296 207310 262324 740346 561367 855385 455
Konsum i statsforvaltningen, individuelt166 234175 452182 599195 132209 964219 892
Konsum i statsforvaltningen, kollektivt129 973134 810142 141151 429157 891165 564
Konsum i statsforvaltningen, forsvar38 27039 42340 58142 10642 92944 764
 
Konsum i kommuneforvaltningen290 941308 634327 597345 408359 438375 504
Konsum i kommuneforvaltningen, individuelt232 283245 762262 013274 665284 175297 232
Konsum i kommuneforvaltningen, kollektivt58 65862 87265 58470 74375 26278 272
 
Personlig konsum1 523 4701 597 6231 677 5121 754 6731 835 4441 924 138
Kollektivt konsum188 631197 682207 725222 172233 153243 835