Tabell

Lønnskostnad per utførte timeverk for lønnstakere etter hovednæring. Årlig endring i prosent1
201120122013201420152016
1Tall for siste år er foreløpige.
Totalt for næringer4,34,75,13,02,71,5
 
Jordbruk og skogbruk6,42,63,72,22,81,5
Fiske, fangst og akvakultur3,43,85,03,62,42,4
Bergverksdrift7,13,62,11,42,91,6
Utvinning av råolje og naturgass, inkl. tjenester6,85,36,32,74,03,0
Utvinning av råolje og naturgass5,55,35,92,34,43,2
Tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass8,25,57,13,43,52,8
Industri4,54,95,13,12,41,5
Nærings-, drikkevare- og tobakksindustri3,85,54,92,52,33,9
Tekstil-, beklednings- og lærvareindustri5,25,04,91,11,30,3
Trelast- og trevareindustri, unntatt møbler4,52,53,92,84,32,2
Produksjon av papir og papirvarer4,45,03,60,42,43,6
Trykking og reproduksjon av innspilte opptak4,94,14,31,11,2-2,0
Oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri4,54,05,70,93,22,9
Produksjon av kjemiske råvarer2,81,96,91,42,33,0
Produksjon av gummi-, plast- og mineralprodukter4,74,84,63,11,11,0
Produksjon av metaller6,36,83,72,43,7-1,2
Produksjon av metallvarer, elektrisk utstyr og maskiner4,54,35,64,23,3-0,3
Verftsindustri og annen transportmiddel industri5,05,64,92,92,23,4
Produksjon av møbler og annen industriproduksjon5,05,13,32,01,62,7
Reparasjon og installasjon av maskiner og utstyr3,65,14,33,02,94,9
Elektrisitets-, gass- og varmtvannsforsyning4,95,37,64,02,61,9
Vannforsyning, avløp og renovasjon6,16,46,13,22,81,5
Bygge- og anleggsvirksomhet3,84,04,52,32,32,6
Varehandel og reparasjon av motorvogner3,34,04,72,03,12,7
Rørtransport-12,93,84,14,42,90,5
Utenriks sjøfart1,85,84,71,32,80,5
Transport utenom utenriks sjøfart4,62,84,32,42,40,3
Post og distribusjonsvirksomhet6,03,76,33,62,50,5
Overnattings- og serveringsvirksomhet2,53,44,11,91,71,7
Informasjon og kommunikasjon6,05,84,52,43,32,6
Finansierings- og forsikringsvirksomhet4,82,46,34,93,62,8
Omsetning og drift av fast eiendom5,76,85,82,94,01,9
Boligtjenester, egen bolig............
Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting4,65,55,62,82,90,3
Forretningsmessig tjenesteyting4,33,04,62,22,22,1
Offentlig admistrasjon og forsvar2,95,45,24,12,32,0
Undervisning2,74,64,12,73,72,3
Helse- og omsorgstjenester5,15,25,34,13,71,6
Kultur, underholdning og annen tjenesteyting4,64,35,32,43,20,4
 
Fastlands-Norge4,24,75,13,02,81,7
 
Offentlig forvaltning4,05,25,04,03,42,1
Statsforvaltning4,05,24,73,64,11,7
Sivil forvaltning4,25,14,53,44,31,6
Forsvar2,45,05,26,31,21,6
Kommuneforvaltning4,05,25,34,22,92,5