Tabell

Lønnskostnader etter hovednæring. Millioner kroner1
201120122013201420152016
1Tall for siste år er foreløpige.
Totalt for næringer1 225 0681 308 7601 384 5641 448 5281 492 4211 518 861
 
Jordbruk og skogbruk5 5955 8316 0326 2646 6717 024
Fiske, fangst og akvakultur4 3244 4944 7425 2845 7336 092
Bergverksdrift2 8483 1423 1673 2043 2863 211
Utvinning av råolje og naturgass, inkl. tjenester61 62569 91778 54581 75276 66568 545
Utvinning av råolje og naturgass33 62437 44941 04442 02939 28735 311
Tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass28 00132 46837 50139 72337 37733 234
Industri128 582136 534143 521149 136146 949143 196
Nærings-, drikkevare- og tobakksindustri23 15624 58325 42926 14627 15528 478
Tekstil-, beklednings- og lærvareindustri1 6861 6811 6911 7061 7211 760
Trelast- og trevareindustri, unntatt møbler5 9556 0966 0656 1376 3836 560
Produksjon av papir og papirvarer2 7032 1582 0301 8441 8541 838
Trykking og reproduksjon av innspilte opptak3 2303 2533 1743 0183 0732 996
Oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri9 8859 56410 23910 23410 52010 734
Produksjon av kjemiske råvarer4 4414 0764 1744 4044 6654 823
Produksjon av gummi-, plast- og mineralprodukter8 0828 4998 6808 9389 0069 241
Produksjon av metaller6 1526 1086 0016 2696 6376 800
Produksjon av metallvarer, elektrisk utstyr og maskiner36 53940 40143 32346 26844 92341 721
Verftsindustri og annen transportmiddel industri16 31218 05119 35520 35418 04115 842
Produksjon av møbler og annen industriproduksjon4 0714 2164 1314 0954 1774 261
Reparasjon og installasjon av maskiner og utstyr10 81111 92413 40314 12713 45912 965
Elektrisitets-, gass- og varmtvannsforsyning8 3509 0289 47910 11410 56611 085
Vannforsyning, avløp og renovasjon7 4707 8538 4429 0259 64110 188
Bygge- og anleggsvirksomhet87 91597 091104 223109 935115 677122 211
Varehandel og reparasjon av motorvogner138 842146 040152 209155 817159 812164 094
Rørtransport235288370387421412
Utenriks sjøfart10 07511 41611 87212 22712 87313 184
Transport utenom utenriks sjøfart59 19861 12064 42666 68769 26469 437
Post og distribusjonsvirksomhet7 7898 2078 3158 5348 6188 624
Overnattings- og serveringsvirksomhet23 76524 81526 51128 22729 43630 611
Informasjon og kommunikasjon60 50564 35267 18270 74373 56375 310
Finansierings- og forsikringsvirksomhet40 35542 28543 50145 48247 13947 979
Omsetning og drift av fast eiendom11 93813 39713 80814 45015 31115 917
Boligtjenester, egen bolig000000
Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting72 38279 24185 57989 72193 18693 224
Forretningsmessig tjenesteyting49 16152 79955 37157 27058 49259 206
Offentlig admistrasjon og forsvar102 254108 325113 141120 541125 317129 582
Undervisning96 660101 334107 198110 980116 413120 937
Helse- og omsorgstjenester213 190227 799242 134256 496269 456279 976
Kultur, underholdning og annen tjenesteyting32 01033 45234 79636 25237 93238 816
 
Fastlands-Norge1 181 1341 259 6071 331 2781 393 8851 439 8401 469 954
 
Offentlig forvaltning372 396395 518418 092441 375461 757479 323
Statsforvaltning161 842171 751180 495192 609203 692211 095
Sivil forvaltning146 818156 156164 736175 471186 544193 398
Forsvar15 02415 59515 75917 13817 14817 697
Kommuneforvaltning210 554223 767237 597248 766258 065268 228