Tabell

Produksjon etter hovednæring i basisverdi. Millioner kroner1
201120122013201420152016
1Tall for siste år er foreløpige.
Totalt for næringer4 568 5004 841 4665 038 5855 223 6155 231 4605 225 455
 
Jordbruk og skogbruk38 46139 91139 88742 65344 09843 859
Fiske, fangst og akvakultur50 73950 12458 78465 26372 83791 106
Bergverksdrift14 45914 63115 42315 36114 94814 678
Utvinning av råolje og naturgass, inkl. tjenester751 365804 139805 736771 023639 523523 550
Utvinning av råolje og naturgass648 252689 506669 338630 141514 035426 077
Tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass103 113114 633136 398140 882125 48897 473
Industri737 473755 001780 972817 043811 128779 505
Nærings-, drikkevare- og tobakksindustri157 216163 697170 008189 076199 824210 841
Tekstil-, beklednings- og lærvareindustri7 1056 6706 3626 7547 0068 023
Trelast- og trevareindustri, unntatt møbler25 58725 32924 17725 09425 80926 908
Produksjon av papir og papirvarer16 57911 42210 0729 5849 80110 711
Trykking og reproduksjon av innspilte opptak10 67010 4329 7839 3338 7388 078
Oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri151 806147 482146 561139 663135 389122 015
Produksjon av kjemiske råvarer39 15431 27129 38032 84235 62131 346
Produksjon av gummi-, plast- og mineralprodukter37 37438 22939 63240 66240 72542 226
Produksjon av metaller67 18659 09653 49560 32460 89859 583
Produksjon av metallvarer, elektrisk utstyr og maskiner148 757166 255180 195194 307191 333168 946
Verftsindustri og annen transportmiddel industri65 73474 72782 39484 05173 84370 387
Produksjon av møbler og annen industriproduksjon13 74013 60713 59513 84213 85714 040
Reparasjon og installasjon av maskiner og utstyr35 71938 05544 69844 35343 90537 747
Elektrisitets-, gass- og varmtvannsforsyning72 33469 89372 08971 46569 24381 036
Vannforsyning, avløp og renovasjon39 65140 62741 84043 89746 10648 066
Bygge- og anleggsvirksomhet373 876426 140445 764471 986499 763528 882
Varehandel og reparasjon av motorvogner362 310376 111378 897395 979409 985413 038
Rørtransport17 94418 15119 16819 20819 62621 386
Utenriks sjøfart85 89294 61598 535107 408110 61694 625
Transport utenom utenriks sjøfart215 658226 534243 283263 807273 690283 002
Post og distribusjonsvirksomhet16 39915 78316 41916 59116 49916 525
Overnattings- og serveringsvirksomhet67 39371 35775 11378 49685 77991 287
Informasjon og kommunikasjon198 133203 289211 268222 781232 056243 315
Finansierings- og forsikringsvirksomhet153 503176 683199 156209 476207 258210 776
Omsetning og drift av fast eiendom114 686123 357126 041129 098132 516134 955
Boligtjenester, egen bolig147 603154 048166 135173 983182 659190 583
Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting200 415218 316232 610239 807244 244253 506
Forretningsmessig tjenesteyting132 834143 620148 437153 937154 914153 521
Offentlig admistrasjon og forsvar228 375243 317255 462271 994286 827300 067
Undervisning149 420155 863163 886170 924178 689186 669
Helse- og omsorgstjenester308 886325 714345 441367 727388 950407 031
Kultur, underholdning og annen tjenesteyting90 69194 24298 239103 708109 506114 490
 
Fastlands-Norge3 816 4124 039 1944 251 5444 466 8584 587 1824 683 367
 
Offentlig forvaltning622 121655 787691 727732 400769 520804 589
Statsforvaltning299 840314 394330 199352 534373 272391 304
Sivil forvaltning261 743275 325290 181310 904330 911346 996
Forsvar38 09739 06940 01841 63042 36244 308
Kommuneforvaltning322 281341 393361 528379 866396 248413 285