Tabell

Banker. Beholdning av aksjer, andeler og egenkapitalbevis etter sektor. Millioner kroner
September 2016Oktober 2016November 2016Desember 2016
Totalbeholdning197 101197 741199 543203 018
 
Ikke-finansielle foretak13 46613 44613 47914 126
Statens forretningsdrift........
Statlig eide aksjeselskaper mv.455173280
Kommunale foretak med ubegrenset ansvar........
Kommunalt eide aksjeselskaper mv.25252525
Private aksjeselskaper mv.13 32413 29613 31013 750
Personlige foretak71747071
Private produsentorienterte organisasjoner uten profittformål........
 
Finansielle foretak104 423104 480104 513106 253
Norges Bank........
Banker5 5665 6175 6136 070
Kredittforetak76 22776 12076 23278 350
Finansieringsselskaper4 5384 6554 7184 764
Statlige låneinstitutter mv.........
Finansielle holdingselskaper3 6323 6414 0033 758
Verdipapirfond9 6289 6039 1258 379
Investeringsselskaper og aktive eierfond / PE-fond1 3211 3191 3151 247
Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring3 1623 1763 1593 194
Livsforsikringsselskaper og pensjonskasser341341341441
Skadeforsikringsselskaper77649
 
Offentlig forvaltning........
Statsforvaltningen........
Kommuneforvaltningen........
 
Ideelle organisasjoner........
Ideelle organisasjoner........
 
Husholdninger107122
Personlig næringsdrivende..111
Borettslag o.l.........
Lønnstakere, pensjonister, trygdede, studenter o.a.........
Ufordelt107..11
 
Utlandet80 15080 82082 53683 516
Utenlandsk offentlig forvaltning........
Utenlandske banker og finansinstitusjoner67 31867 83969 48870 375
Utenlandske ikke-finansielle foretak og husholdninger12 83312 98213 04813 142
 
Kurs-/verdireguleringsposter m.v.-1 045-1 006-986-880