Tabell

Kredittforetak. Utlån etter næring. Millioner kroner
September 2016Oktober 2016November 2016Desember 2016
1I forbindelse med hovedrevisjonen av nasjonalregnskapet 2014 er det innført ny definisjon av Fastlands-Norge. Deler av næringen «Tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass» går over til næringen «Bergverksdrift og utvinning», i tillegg går deler av næringen «Utenriks sjøfart og rørtransport» over til «Transport ellers og lagring». Skiftet skjer hovedsakelig i perioden fra oktober til desember 2014.
Alle næringer179 984179 060178 211176 453
 
Jordbruk og tilknyttede tjenester1 7521 7361 7681 787
Skogbruk og tilknyttede tjenester216219233224
Fiske og fangst397375385390
Fiskeoppdrett og klekkerier592297306309
Bergverksdrift og utvinning1101505252
Tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass11 1481 1161 1181 114
Utvinning av råolje og naturgass1111
Industri919924929930
Bygging av skip og båter51504948
El-, gass-, damp- og varmtvannsforsyning2 7502 3632 3682 355
Vannforsyning, avløps- og renovasjonsvirksomhet2 6752 9272 9072 879
Utvikling av byggeprosjekter6 5876 7916 7596 693
Bygge- og anleggsvirksomhet ellers4 1934 1614 2174 186
Varehandel, reparasjon av motorvogner2 7692 7602 7841 892
Utenriks sjøfart og rørtransport19 9479 2729 4989 848
Transport ellers og lagring136 70536 96437 17537 251
Overnattings - og serveringsvirksomhet9649569501 034
Informasjon og kommunikasjon504513512511
Omsetning og drift av fast eiendom90 05190 10288 55387 319
Faglig og finansiell tjenesteyting5 2335 2595 3185 302
Forretningsmessig tjenesteyting3 1963 0123 0383 055
Tjenesteytende næringer ellers9 2359 2129 2909 273