Tabell

Innskudd etter næring. Millioner kroner
September 2016Oktober 2016November 2016Desember 2016
1I forbindelse med hovedrevisjonen av nasjonalregnskapet 2014 er det innført ny definisjon av Fastlands-Norge. Deler av næringen «Tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass» går over til næringen «Bergverksdrift og utvinning», i tillegg går deler av næringen «Utenriks sjøfart og rørtransport» over til «Transport ellers og lagring». Skiftet skjer hovedsakelig i perioden fra oktober til desember 2014.
Alle næringer777 431807 204793 840797 804
 
Jordbruk og tilknyttede tjenester16 95617 06316 43415 877
Skogbruk og tilknyttede tjenester1 8001 8261 8651 904
Fiske og fangst8 64810 95110 89010 218
Fiskeoppdrett og klekkerier8 4768 7949 84611 307
Bergverksdrift og utvinning17 9608 5728 8648 764
Tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass15 0155 3995 8084 327
Utvinning av råolje og naturgass19 43019 79824 44819 311
Industri51 70251 06750 65553 253
Bygging av skip og båter6 1607 0606 4417 089
El-, gass-, damp- og varmtvannsforsyning26 95126 46326 25025 893
Vannforsyning, avløps- og renovasjonsvirksomhet3 7544 1584 0203 958
Utvikling av byggeprosjekter15 33016 13616 59916 609
Bygge- og anleggsvirksomhet ellers37 86142 34941 66645 372
Varehandel, reparasjon av motorvogner67 65468 06865 34370 598
Utenriks sjøfart og rørtransport126 63526 73826 60626 541
Transport ellers og lagring144 68546 92946 32048 409
Overnattings - og serveringsvirksomhet8 0457 7827 3697 717
Informasjon og kommunikasjon42 15845 08235 07139 284
Omsetning og drift av fast eiendom146 908152 972153 665137 553
Faglig og finansiell tjenesteyting106 219109 724108 770114 542
Forretningsmessig tjenesteyting27 33328 24128 33129 488
Tjenesteytende næringer ellers97 751102 03198 57999 788