Tabell

Gjennomsnittlig månedslønn for alle ansatte i ulike yrkesgrupper
Månedslønn
20152016Endring i prosent
Alle yrker42 60043 3001,6
Ledere62 80063 8001,6
Administrerende direktører72 50073 9001,9
Akademiske yrker48 80049 6001,6
Høyskoleyrker47 30047 9001,3
Kontoryrker35 90036 6001,9
Salgs- og serviceyrker31 70032 4002,2
Bønder, fiskere mv.30 70031 7003,3
Håndverkere35 70036 3001,7
Prosess- og maskinoperatører, transportarbeidere mv.36 60037 2001,6
Renholdere, hjelpearbeidere mv.30 30030 9002,0