Tabell

Registrerte ledige 15-74 år, etter utdanningsnivå og fylke.1
November 2016
Totalt antall ledigeRegistrerte ledige i altGrunnskoleVideregående skole2Universitets- og høgskoleutdanning, kortUniversitets- og høgskoleutdanning, langUoppgitt eller ingen fullført utdanning
1SSB mangler opplysning om utdanningsnivå for mange innvandrere. For 2014 og nyere årganger inneholder tall for utdanningsnivå beregnede verdier for denne gruppen. For mer informasjon, se Om statistikken på www.ssb.no/utdanning/statistikker/utniv. Tallene på registrerte ledige etter utdanning må ikke forveksles med NAVs ledighetstall etter utdanning. NAVs tall viser arbeidssøkernes selvrapporterte høyeste påbegynte utdanningsnivå. SSBs tall viser til personens høyeste avsluttede utdanningsnivå slik dette er registrert i SSBs utdanningsregister. Dette er i hovedsak basert på det utdanningsinstitusjonene rapporterer inn av fullførte utdanninger. For mer informasjon, se Om statistikken.
2utdanningsnivå Videregående skole Videregående skole-nivå inkluderer 'Påbygging til videregående utdanning' som omfatter utdanninger som bygger på videregående skole, men som ikke er godkjent som høyere utdanning.
Hele landet78 15410034,138,714,06,36,7
Østfold4 20910043,335,811,13,16,7
Akershus6 94610033,436,416,17,66,5
Oslo10 69210032,230,318,410,28,9
Hedmark1 93610043,937,011,03,25,0
Oppland1 75310046,534,810,33,05,4
Buskerud3 71610036,837,014,15,46,7
Vestfold3 81110035,938,215,34,26,4
Telemark2 34210041,238,912,03,34,7
Aust-Agder2 00610032,944,213,34,65,1
Vest-Agder3 15210032,143,013,85,95,2
Rogaland11 70610026,643,413,98,47,7
Hordaland9 40410030,441,514,37,06,8
Sogn og Fjordane93110031,444,610,44,59,1
Møre og Romsdal4 34810032,145,711,73,47,2
Sør-Trøndelag3 84010033,337,716,08,44,6
Nord-Trøndelag1 43410036,942,911,33,45,5
Nordland2 93110043,738,99,62,95,0
Troms - Romsa1 76710040,836,512,84,35,5
Finnmark - Finnmárku1 22910047,337,56,72,65,9