Tabell

Investeringer. Registrert i 1. kvartal. Prosent og millioner kroner1
Utførte investeringer registrert i 1. kvartal året etter
2016 / 201520152016
1Verditallene er i løpende priser
Utvinning, rørtr., bergverk, industri og kraft-12,9244 907213 352
Utvinning og rørtransport-18,8201 191163 341
Industri17,419 74823 179
Bergverksdrift-28,7855610
Kraftforsyning13,423 11426 222
Antatte investeringer registrert i 1. kvartal samme år
2017 / 201620162017
Utvinning, rørtr., bergverk, industri og kraft-7,8222 246204 998
Utvinning og rørtransport-13,0171 759149 404
Industri-3,021 75521 103
Bergverksdrift-18,6633515
Kraftforsyning20,928 10033 977