Tabell

Investeringer. Utførte investeringer per kvartal. Sesongjusterte serier. 2005=100
2. kvartal 20163. kvartal 20164. kvartal 2016Endring i prosent
2. kvartal 2016 / 1. kvartal 20163. kvartal 2016 / 2. kvartal 20164. kvartal 2016 / 3. kvartal 2016
Utvinning, rørtr., bergverk, industri og kraft180,1179,3178,4-3,8-0,4-0,5
Utvinning og rørtransport182,9177,9173,0-4,0-2,7-2,8
Industri og bergverksdrift121,8121,3129,6-1,4-0,46,8
Bergverksdrift85,473,765,8-17,7-13,7-10,7
Industri123,5123,6130,1-2,70,15,3
Kraftforsyning281,8322,6326,5-6,914,51,2