Tabell

Investeringer. Utførte investeringer foregånde år, etter næring og varetype. Millioner kroner1
Utførte investeringerAntatte investeringerUtførte investeringerEndringstall i mill. kr og prosent
201520162016 / 20152016 / 2016
1. kvartal året etter4. kvartal samme år1. kvartal året etterDiff.2Pst.2Diff.3Pst.3
1Aggregeringsnivåene refererer seg til standard for næringsgruppering (SN2007). Se NOS D383 for nærmere om dette.
2Endring fra foregående år for utførte investeringer, rapportert i 1. kvartal året etter.
3Endring fra antatte investeringer rapportert i 4. kvartal og utførte investeringer rapportert i 1. kvartal året etter, for samme år.
Utvinning, rørtr., bergverk, industri og kraft244 907218 770213 352-31 555-13-5 418-2
 
Utvinning og rørtransport201 191169 129163 341-37 850-19-5 788-3
Utvinning av råolje og naturgass196 809167 798162 124-34 685-18-5 674-3
Rørtransport4 3821 3311 217-3 165-72-114-9
 
Industri og bergverksdrift20 60322 51823 7903 187151 2726
Bergverksdrift855595610-245-29153
Industri19 74821 92323 1793 431171 2566
Nærings-, drikkevare- og tob.ind5 2815 2175 7915101057411
Næringsmiddelindustri4 8404 6935 264424957112
Tekstil-, bekledn.-, lærvareind.175191194191132
Trelast- og trevareindustri7791 0711 16939050989
Papir- og papirvareindustri3754495812065513229
Trykking, grafisk industri286205239-47-163417
Oljeraff., kjemisk, farmas. industri4 2695 4275 8671 598374408
Kjemiske råvarer2 7303 2433 7089783646514
Gummi, plast, mineralsk industri mv.1 3711 3741 3754010
Metallindustri2 8854 3534 3311 44650-22-1
Ikke-jernholdige metaller1 9293 8623 7851 85696-77-2
Metallvareindustri927774826-101-11527
Dataindustri og elektrisk utstyrsindustri888711698-190-21-13-2
Maskinindustri821501515-306-37143
Bygging av skip og oljeplattformer37045649812835429
Annen verkstedsindustri3464804055917-75-16
Maskinreparasjon og -installasjon674461489-185-27286
Møbelindustri og annen industri299254201-98-33-53-21
 
Kraftforsyning23 11427 12326 2223 10813-901-3
Produksjon av elektrisitet7 7479 1579 3631 616212062
Overf. og distribusjon av elektrisitet14 12316 55115 5041 38110-1 047-6
Fjernvarme og annen kraftforsyning1 2441 4161 3551119-61-4
 
Etter varetype:
Innsatsvarer10 84413 15814 1363 292309787
Investeringsvarer2 9802 5652 581-399-13161
Konsumvarer5 9545 4865 840-114-23546
Varige konsumvarer241241190-51-21-51-21
Ikke-varige konsumvarer5 7125 2445 649-63-14058
Energivarer225 129197 562190 796-34 333-15-6 766-3