Tabell

Investeringer. Antatte investeringer inneværende år, etter næring og varetype. Millioner kroner1
Antatte investeringerEndringstall i mill. kr og prosent
201620172017 / 20162017 / 2017
1. kvartal samme år4. kvartal året før år1. kvartal samme årDiff.2Pst.2Diff.3Pst.3
1Aggregeringsnivåene refererer seg til standard for næringsgruppering (SN2007). Se NOS D383 for nærmere om dette.
2Endring fra foregående år for antatte investeringer, rapportert i 1. kvartal samme år.
3Endring for antatte investeringer i samme år, rapportert i 4. kvartal året før og 1. kvartal samme år.
Utvinning, rørtr., bergverk, industri og kraft222 246196 832204 998-17 248-88 1664
 
Utvinning og rørtransport171 759146 643149 404-22 355-132 7612
Utvinning av råolje og naturgass169 967144 194146 939-23 028-142 7452
Rørtransport1 7922 4482 46567338171
 
Industri og bergverksdrift22 38818 57421 618-770-33 04416
Bergverksdrift633582515-118-19-67-12
Industri21 75517 99221 103-652-33 11117
Nærings-, drikkevare- og tob.ind4 7314 1064 74817064216
Næringsmiddelindustri4 2733 8924 2774038510
Tekstil-, bekledn.-, lærvareind.196185177-19-10-8-4
Trelast- og trevareindustri1 1861 3941 067-119-10-327-23
Papir- og papirvareindustri49515359610120443290
Trykking, grafisk industri1922262394724136
Oljeraff., kjemisk, farmas. industri5 3443 4404 500-844-161 06031
Kjemiske råvarer3 1981 9123 064-134-41 15260
Gummi, plast, mineralsk industri mv.1 3691 6461 74337427976
Metallindustri4 3323 6964 163-169-446713
Ikke-jernholdige metaller3 7323 4743 7623012888
Metallvareindustri6875289862994445887
Dataindustri og elektrisk utstyrsindustri8931 039890-30-149-14
Maskinindustri622495604-18-310922
Bygging av skip og oljeplattformer434242417-17-417572
Annen verkstedsindustri514426316-198-39-110-26
Maskinreparasjon og -installasjon400223335-65-1611250
Møbelindustri og annen industri359194322-37-1012866
 
Kraftforsyning28 10031 61633 9775 877212 3617
Produksjon av elektrisitet8 93210 38011 4052 473281 02510
Overf. og distribusjon av elektrisitet17 66420 09121 4163 752211 3257
Fjernvarme og annen kraftforsyning1 5041 1451 156-348-23111
 
Etter varetype:
Innsatsvarer13 44211 63213 65020822 01817
Investeringsvarer2 4781 8782 413-65-353528
Konsumvarer5 1274 7385 388261565014
Varige konsumvarer31120533524813063
Ikke-varige konsumvarer4 8164 5325 053237552111
Energivarer201 199178 584183 547-17 652-94 9633