Tabell

Boligprisindeksen. Endring i prosent
Sesongjustert4. kvartal 2015 - 4. kvartal 2016
3. kvartal 2016 - 4. kvartal 2016
Hele landet2,710,1
 
Oslo med Bærum5,221,7
Stavanger2,60,4
Bergen3,03,2
Trondheim1,99,1
 
Akershus utenom Bærum4,714,3
Sør-Østlandet2,49,5
Hedmark og Oppland-0,26,6
Agder og Rogaland utenom Stavanger0,00,1
Vestlandet utenom Bergen-0,64,6
Trøndelag utenom Trondheim1,66,0
Nord-Norge3,811,7