Tabell

Eksport av oppalen laks. Veketal1
Uke 50 2016Endring i prosent
Uke 49 2016 - Uke 50 2016Uke 50 2015 - Uke 50 2016
1Utvalde vareummer for fersk laks 03.02.1411 og 03.02.1419 og for frosen laks 03.03.1311 og 03.03.1319.
Kilopris (kr)
Fersk eller kjølt laks69,284,341,2
Frosen laks64,948,636,2
Kvantum (tonn)
Fersk eller kjølt laks19 4505,3-7,2
Frosen laks4191,0-3,5