Tabell

Utslipp til luft av svevestøv, etter kilde. 1 000 tonn1
199020142015
Sveve-støv - TSP2Sveve-støv - PM10Sveve-støv - PM2,5Sveve-støv - TSP2Sveve-støv - PM10Sveve-støv - PM2,5Sveve-støv - TSP2Sveve-støv - PM10Sveve-støv - PM2,5
1Omfatter ikke utenriks sjø- og luftfart.
2Totalt svevestøvutslipp.
Alle kilder68,252,141,453,136,727,553,137,128,1
Olje- og gassutvinning - stasjonær forbrenning1,61,51,31,81,71,61,61,61,5
Olje- og gassutvinning - prosessutslipp0,00,00,00,00,00,00,00,00,0
Industri og bergverk - stasjonær forbrenning1,91,71,61,41,31,21,51,31,3
Industri og bergverk - prosessutslipp15,512,48,29,56,63,39,46,43,2
Energiforsyning0,50,30,21,11,00,91,41,21,1
Oppvarming i andre næringer2,52,42,20,60,50,50,60,60,5
Oppvarming i husholdninger22,321,821,115,915,615,116,816,516,0
Personbiler0,30,30,30,40,40,30,30,30,3
Andre lette kjøretøy0,50,50,50,30,30,30,30,30,2
Tunge kjøretøy1,01,01,00,20,20,20,20,20,2
Motorsykler og mopeder0,00,00,00,00,00,00,00,00,0
Jernbane0,10,10,10,10,10,00,10,10,1
Innenriks luftfart0,00,00,00,00,00,00,00,00,0
Innenriks sjøfart og fiske2,12,12,01,61,61,51,41,41,4
Motorredskaper m.m.1,41,41,30,70,70,70,70,70,7
Jordbruk - husdyr og husdyrgjødsel2,31,40,43,02,30,52,92,20,5
Jordbruk - kunstgjødsel og annet0,70,70,00,50,50,00,50,50,0
Avfallsdeponigass0,00,00,00,00,00,00,00,00,0
Slitasje på veier, dekk, bremser og jernbaneledninger10,52,60,68,81,90,68,71,80,6
Bruk av produkter med fluorgasser, løsemidler m.m.0,20,20,20,10,10,10,10,10,1
Annet4,81,50,46,82,00,46,31,80,3