Tabell

Utslipp til luft av PAH, tungmetaller og dioksiner. kg. Dioksiner i g12
1990199520002005201320142015
1Omfatter ikke utenriks sjø- og luftfart.
2PAH: Polysykliske aromatiske hydrokarboner.
PAH-4 totalt19 88715 10914 82717 2596 6676 2926 353
Aluminium - prosessutslipp14 1819 4699 11312 8903 3813 0343 008
Husholdninger, hovedsaklig vedfyring2 7032 8382 9492 3321 3831 2101 120
Veitrafikk - forbrenning7968006748561 1671 2001 228
Veitrafikk - dekkslitasje og bremser161167187214253251251
Andre kilder2 0471 8351 904968482597745
 
Bly totalt188 26624 85310 1248 6825 7015 8877 244
Metallindustri - prosessutslipp4 6814 7724 0463 6851 3811 0871 638
Luftfart2 3111 5371 7671 5858001 1332 094
Veitrafikk - dekkslitasje og bremser1 1061 1621 2891 4781 7121 6971 693
Veitrafikk - forbrenning167 97012 118157198267274281
Industri og bergverk - stasjonær forbrenning682877699590777836834
Andre kilder11 5174 3862 1651 147765860705
 
Kvikksølv totalt1 426773654577318268242
Industri og bergverk - stasjonær forbrenning86867078363031
Veitrafikk - forbrenning16161616131313
Energiforsyning inkludert avfallsforbrenning98483713191715
Bruk av produkter284753850191812
Metallindustri - prosessutslipp615283265176534241
Andre kilder327265229244178149130
 
Kadmium totalt1 5031 223924703479417467
Treforedling - stasjonær forbrenning121138121123542021
Husholdninger, hovedsaklig vedfyring10610911913310994100
Metallindustri - prosessutslipp546470267177544170
Andre kilder731507417271261263276
 
Kobber totalt23 98622 86423 72525 86128 54828 48028 100
Veitrafikk - dekkslitasje og bremser9 65810 12711 23912 88514 98214 85214 813
Veitrafikk - forbrenning4 1344 3754 5175 1665 6075 6825 729
Bruk av produkter - elektriske togledninger904940990990990990990
Metallindustri - prosessutslipp5 9663 8053 6833 2283 0822 9722 628
Industri og bergverk - stasjonær forbrenning1 1611 5381 3551 4451 6001 6001 623
Andre kilder2 1642 0791 9422 1482 2872 3852 316
 
Krom totalt11 26211 3558 7513 1012 9953 2203 092
Metallindustri - prosessutslipp8 4938 3976 229377320333246
Kjemisk industri - prosessutslipp474526315142365726
Industri og bergverk - stasjonær forbrenning1 2131 6621 4231 4431 7061 8251 837
Veitrafikk - dekkslitasje og bremser42485159585857
Veitrafikk - forbrenning122129133152165168169
Andre kilder919593600928709780757
 
Arsen totalt3 4463 2892 8911 9261 3621 2371 557
Industri og bergverk - stasjonær forbrenning418438350350204151155
Husholdninger, hovedsaklig vedfyring193190203221179154164
Kjemisk industri - prosessutslipp66670475121741
Metallindustri - prosessutslipp1 7071 6111 238942533511820
Andre kilder462345349392438417417
 
Dioksiner totalt120643021211717
Gruvedrift, utenom kullgruver- prosessutslipp5137.....
Energiforsyning inkludert avfallsforbrenning13321111
Husholdninger, hovedsaklig vedfyring6678656
Metallindustri - prosessutslipp33773423
Andre kilder171014101098