Tabell

Folkemengde og areal i tettsteder 1. januar
FolkemengdeEndringEndring i prosent
20162015 - 20162015 - 2016
Antall bosatte i tettsteder4 229 84957 0451,4
Antall bosatte i spredtbygde strøk968 576-5 236-0,5
 
Areal av tettsted (km²)2 172,5014,220,66
Antall bosatte per km2 i tettsteder1 947140,7
Andel bosatte i tettsteder, prosent81,130,180,22
 
Bosatte i de fem største tettstedene
Oslo975 74417 3661,8
Bergen252 7722 3520,9
Stavanger/Sandnes213 3132 4391,2
Trondheim177 6172 5491,5
Drammen115 1371 6031,4