Tabell

Varekonsumindeksen. Hovedtallstabell. Prosentvis volumendring fra måneden før. Sesongjustert. 2005=100
Oktober 2016September 2016August 2016Juli 2016Juni 2016
Totalt varekonsum0,6-0,50,5-0,8-0,4
Mat, drikkevarer og tobakk-0,50,50,4-1,6-1,4
Elektrisitet og brensel3,4-3,73,23,02,4
Kjøp av egne transportmidler i tillegg til bensin og olje-0,70,60,7-1,2-0,7
Andre varer1,7-1,30,1-0,50,1