Tabell

Detaljomsetningsindeksen, 2010=100
Oktober 2016Endring i prosent
September 2016 - Oktober 2016Oktober 2015 - Oktober 2016August 2015 / Oktober 2015 - August 2016 / Oktober 2016
 
Detaljhandel eksklusiv salg av motorvogner. Volumindeks sesongjustert109,10,9
Detaljhandel eksklusiv salg av motorvogner og salg på bensinstasjoner. Volumindeks sesongjustert110,10,7
Detaljhandel eksklusiv salg av motorvogner. Volumindeks virkedagskorrigert108,70,2-0,5
Detaljhandel eksklusiv salg av motorvogner. Verdiindeks, virkedagskorrigert120,43,32,5