Tabell

Medlemmer i trus- og livssynssamfunn som mottek offentleg stønad og er utanfor Den norske kyrkja, etter religion/livssyn. Per 1. januar1
2016Endring i prosent
MedlemmerProsentdel2015 - 20162012 - 2016
1Omfattar berre medlemmer det vert motteke offentleg stønad for.
2Eit samfunn ikkje representert i statistikken i 2012.
3Eit samfunn ikkje representert i statistikken i 2010 og 2012.
I alt622 042100,011,321,8
Baha'i1 1490,21,35,6
Buddhisme18 8173,04,722,0
Hinduisme8 8821,48,656,1
Islam148 18923,85,132,0
Jødedom27700,13,1403,3
Kristendom349 08356,117,720,8
Sikhisme33 5450,63,4212,9
Livssyn89 75814,41,75,9
Andre trus- og livssynssamfunn1 8490,36,051,8