Tabell

Eksport av oppalen laks. Veketal1
Uke 46 2016Endring i prosent
Uke 45 2016 - Uke 46 2016Uke 46 2015 - Uke 46 2016
1Utvalde vareummer for fersk laks 03.02.1411 og 03.02.1419 og for frosen laks 03.03.1311 og 03.03.1319.
Kilopris (kr)
Fersk eller kjølt laks63,576,649,5
Frosen laks68,174,946,7
Kvantum (tonn)
Fersk eller kjølt laks18 0095,2-3,7
Frosen laks55635,09,7