Tabell

Skatterekneskapsstatistikk. Innbetalt og fordelt skatt. Akkumulert. Millionar kroner og prosent.
Innbetalt og fordelt skatt hittil i årProsentvis endring fra fjoråret
Oktober 2015Oktober 2016Oktober 2015Oktober 2016
I alt666 014630 034-4,2-5,4
Ordinær skatt til staten23 26432 694-2,140,5
Ordinær skatt på utvinning av petroleum39 71119 862-30,3-50,0
Særskatt på utvinning av petroleum64 73230 824-30,4-52,4
Fellesskatt til staten164 919154 7630,0-6,2
Ordinær skatt til fylkeskommunen (inkl. Oslo)23 75825 3534,96,7
Ordinær skatt til primærkommunen110 819120 0825,28,4
Medlemsavgift til folketrygda103 773109 5058,05,5
Arbeidsgjevaravgift til Folketrygda134 084134 7703,80,5
Skatt på utbytte til utanlandske aksjonærar9532 182