Tabell

Skatterekneskapsstatistikk. Innbetalt og fordelt skatt, etter ordning og art. Akkumulert. Millionar kroner og endring fra fjoråret i prosent
Oktober 2014Oktober 2015Oktober 2016Oktober 2014 - Oktober 2015Oktober 2015 - Oktober 2016
1Frå og med april 1999 er skatten for Oslo fordelt på kommune og fylkeskommune.
2Sentralt berekna arbeidsgjevaravgift for statstilsette er ikkje teken med.
3Renteutgiftar tilknytta skatt på utbytte frå utanlandske aksjonærar teken med frå januar 2015.
Fordelte skattar i alt695 368666 014630 034-4,2-5,4
Ordinær skatt til staten23 75823 26432 694-2,140,5
Ordinær skatt på utvinning av petroleum56 97939 71119 862-30,3-50,0
Særskatt på utvinning av petroleum93 07164 73230 824-30,4-52,4
Fellesskatt til staten164 915164 919154 7630,0-6,2
Ordinær skatt til fylkeskommunen (inkl. Oslo)122 65223 75825 3534,96,7
Ordinær skatt til primærkommunen105 337110 819120 0825,28,4
Medlemsavgift til folketrygda96 060103 773109 5058,05,5
Arbeidsgjevaravgift til Folketrygda2129 121134 084134 7703,80,5
Skatt på utbytte til utanlandske aksjonærar3 4759532 182-72,6129,0
 
Personlege skattytarar medrekna arbeidsgjevaravgift487 518509 640527 6964,53,5
Ordinær skatt til staten20 47419 41329 995-5,254,5
Fellesskatt til staten112 203118 554107 5395,7-9,3
Ordinær skatt til fylkeskommunen (inkl. Oslo)122 36923 47725 0865,06,9
Ordinær skatt til primærkommunen103 943109 441118 7465,38,5
Medlemsavgift til folketrygda95 934103 641109 3608,05,5
Arbeidsgjevaravgift til Folketrygda2129 121134 084134 7703,80,5
Skatt på utbytte til utanlandske aksjonærar3 4751 0302 201-70,4113,7
 
Upersonlege skattytarar207 304155 844101 749-24,8-34,7
Ordinær skatt til staten3 2233 7542 64816,5-29,5
Ordinær skatt på utvinning av petroleum56 97939 71119 862-30,3-50,0
Særskatt på utvinning av petroleum93 07164 73230 824-30,4-52,4
Fellesskatt til staten52 59146 21747 062-12,11,8
Ordinær skatt til fylkeskommunen (inkl. Oslo)12212212080,0-5,9
Ordinær skatt til primærkommunen1 2191 2091 145-0,8-5,3
 
Renter m.m.545530589-2,811,1
Ordinær skatt til staten62965154,8-46,9
Fellesskatt til staten12014716222,510,2
Ordinær skatt til fylkeskommunen (inkl. Oslo)1626059-3,2-1,7
Ordinær skatt til primærkommunen175169191-3,413,0
Medlemsavgift til folketrygda1261321454,89,8
Arbeidsgjevaravgift til Folketrygda2.....
Skatt på utbytte til utanlandske aksjonærar3.-76-19