Tabell

Eksport av oppalen laks. Veketal1
Uke 45 2016Endring i prosent
Uke 44 2016 - Uke 45 2016Uke 45 2015 - Uke 45 2016
1Utvalde vareummer for fersk laks 03.02.1411 og 03.02.1419 og for frosen laks 03.03.1311 og 03.03.1319.
Kilopris (kr)
Fersk eller kjølt laks59,63-1,838,7
Frosen laks64,991,747,4
Kvantum (tonn)
Fersk eller kjølt laks17 1258,7-5,5
Frosen laks41245,1-26,4