Tabell

Folkemengd og endringane i kvartalet. Antal
3. kvartal 20163. kvartal 2015Endringar frå tilsvarande periode året før
Folketalet ved inngangen av kvartalet5 236 8265 189 43547 391
Fødde15 45515 962-507
Døde9 5189 371147
Fødselsoverskot5 9376 591-654
Innvandring20 57320 48489
Utvandring11 17011 07694
Nettoinnflytting, inkl. inn- og utvandring9 4039 408-5
Folkevekst15 34015 999-659
Folketalet ved utgangen av kvartalet5 252 1665 205 43446 732