Tabell

Personer drept eller hardt skadd i veitrafikkulykker
Oktober 2016Snitt for gjeldende måned siste 5 år
DreptHardt skadd1DreptHardt skadd
1Pga. forsinket innrapportering av hardt skadde, vil tallet på hardt skadde øke de kommende månedene etter hvert som Politiet oppdaterer skadegraden. En fullstendig oversikt over hardt skadde og som er sammenliknbare bakover i tid, publiseres først i årsstatistikken i mai hvert år.
I alt11171354
Menn1013932
Kvinner14422
Trafikantgruppe
Bilførere37622
Bilpassasjerer2229
Førere og passasjerer på motorsykkel og moped5616
Myke trafikanter02315
Andre trafikanter1011
Alder
0-15 år0104
16-24 år36414
25-44 år54314
45-64 år35315
65 år og over0138
Uoppgitt alder0000