Tabell

Partivalg blant personer med innvandrerbakgrunn fra Afrika, Asia, Latin-Amerika og Oseania etter religion
 ApFrPHKrFMDGRSVSPVAndren1
1n = antall personer.
Den norske kirke/statskirke405271023526266
Den romersk-katolske kirke548184622151149
Den ortodokse kirken421126514704055
Annen kristen menighetet53681822413372
Et islamsk trossamfunn80150226131323
Buddhisme441422650225048
Hinduismen7115007434463
Ingen tros- eller livssynsamfunn42416151112064154
Ønsker ikke å svare624131343055131