Tabell

Innrapporterte arbeidsulykker
2015
Rapporterte arbeidsulykker (per 1 000 ansatte)1Antall arbeidsulykker med dødelig utfall
1Langvarig fravær: 'Antas å medføre fravær på mer enn tre dager'
Rettet 29. September 2016.
Elektrisitet, vann og renovasjon6,61
Bygge- og anleggsvirksomhet6,16
Industri6,02
Transport og lagring6,214
Jordbruk, skogbruk og fiske6,59
Alle næringer3,940