Tabell

Eksport av oppalen laks. Veketal1
Uke 36 2016Endring i prosent
Uke 35 2016 - Uke 36 2016Uke 36 2015 - Uke 36 2016
1Utvalde vareummer for fersk laks 03.02.1411 og 03.02.1419 og for frosen laks 03.03.1311 og 03.03.1319.
Kilopris (kr)
Fersk eller kjølt laks55,28-2,128,5
Frosen laks65,003,159,2
Kvantum (tonn)
Fersk eller kjølt laks18 0637,54,9
Frosen laks710152,798,9