Tabell

Eksport av oppalen laks. Veketal1
Uke 35 2016Endring i prosent
Uke 34 2016 - Uke 35 2016Uke 35 2015 - Uke 35 2016
1Utvalde vareummer for fersk laks 03.02.1411 og 03.02.1419 og for frosen laks 03.03.1311 og 03.03.1319.
Kilopris (kr)
Fersk eller kjølt laks56,470,244,6
Frosen laks63,073,935,3
Kvantum (tonn)
Fersk eller kjølt laks16 8103,8-3,1
Frosen laks281-31,3-17,4