Tabell

Sal og prisar på petroleumsprodukt. Millioner liter og kroner. Førebelse tal12
August 2016August 2015Endring i prosent
August 2015 - August 2016
1Bensin blyfri 98 oktan
2Prisene er gjennomsnittlige utsalgspriser innhentet til konsumprisindeksen. Prisene inkl. skatter og avgfiter.
3Avgiftspliktig diesel
 
Samla sal av petroleumsprodukt777788-1,4
Bilbensin110116-5,2
Autodiesel32812675,2
 
Autodiesel, pris11,6411,90-2,2
Bilbensin, pris13,6314,35-5,0