Tabell

Detaljomsetningsindeksen i verdi, Juli 2016. Eksklusiv merverdiavgift. 2010=100
 Juli 2016Vekt Juli 2016Endring i prosent
 Juli 2015-Juli 2016mai 2015-Juli 2015-mai 2016-Juli 2016Januar 2015-Juli 2015-januar 2016-Juli 2016
Rettet 1. september 2016 kl. 12.40.
Detaljhandel eksklusiv salg av motorvogner120,5100,00,02,62,5
47.1 Butikkhandel med bredt vareutvalg i alt123,843,71,23,83,7
47.11 Butikkhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler123,336,61,33,83,7
47.2 Butikkhandel med nærings- og nytelsesmidler i spesialforretninger133,95,60,64,14,2
47.251 Butikkhandel med vin og brennevin133,23,5-0,14,33,9
47.3 Detaljhandel med drivstoff til motorvogner116,710,4-1,1-1,4-3,2
47.4 Detaljhandel med IKT-utstyr i spesialforretninger95,71,2-3,5-4,1-4,9
47.5 Butikkhandel med andre husholdningsvarer i spesialforretninger118,920,5-2,50,00,5
47.51 Butikkhandel med tekstiler og utstyrsvarer84,10,7-3,9-0,50,9
47.521 Bredt utvalg av jernvarer, fargevarer og andre byggevarer138,57,0-6,0-1,6-1,1
47.54 Butikkhandel med elektriske husholdningsapparater106,33,3-0,30,21,1
47.59 Butikkhandel med møbler, belysningsutstyr og andre innredningsartikler107,55,4-4,9-5,3-2,7
47.591 Butikkhandel med møbler124,84,1-6,4-7,5-4,5
47.6 Butikkhandel med bøker, musikkartikler og andre fritidsartikler i spesialforretninger115,56,2-1,60,92,6
47.61 Butikkhandel med bøker74,30,7-12,6-7,3-3,0
47.641 Butikkhandel med sportsutstyr122,43,31,54,35,6
47.7 Annen butikkhandel i spesialforretninger112,519,1-0,63,84,0
47.71 Butikkhandel med klær112,36,7-0,13,83,6
47.72 Butikkhandel med skotøy og lærvarer95,61,2-5,0-4,4-2,2
47.721 Butikkhandel med skotøy92,11,1-3,9-1,7-0,9
47.73 Butikkhandel med apotekvarer121,14,01,37,07,5
47.75 Butikkhandel med kosmetikk og toalettartikler136,71,15,98,28,2
47.761 Butikkhandel med blomster og planter107,41,3-7,61,1-0,7
47.78 Annen butikkhandel med andre nye varer i spesialforretninger107,61,9-3,92,03,4
47.9 Detaljhandel utenom utsalgsted150,93,77,610,18,6
47.91 Postordrehandel og handel via Internett158,93,19,411,09,5
47.99 Detaljhandel utenom utsalgssted ellers107,80,3-4,93,92,2