Tabell

Skatterekneskapsstatistikk. Innbetalt og fordelt skatt, etter ordning og art. Akkumulert. Millionar kroner og endring fra fjoråret i prosent
Juli 2014Juli 2015Juli 2016Juli 2014 - Juli 2015Juli 2015 - Juli 2016
1Frå og med april 1999 er skatten for Oslo fordelt på kommune og fylkeskommune.
2Sentralt berekna arbeidsgjevaravgift for statstilsette er ikkje teken med.
3Renteutgiftar tilknytta skatt på utbytte frå utanlandske aksjonærar teken med frå januar 2015.
Fordelte skattar i alt540 092523 007497 340-3,2-4,9
Ordinær skatt til staten19 20618 66225 153-2,834,8
Ordinær skatt på utvinning av petroleum36 17526 34513 058-27,2-50,4
Særskatt på utvinning av petroleum58 44643 84220 394-25,0-53,5
Fellesskatt til staten147 045143 631135 794-2,3-5,5
Ordinær skatt til fylkeskommunen (inkl. Oslo)117 35718 03719 1193,96,0
Ordinær skatt til primærkommunen80 81784 16990 5674,17,6
Medlemsavgift til folketrygda73 19378 39782 2957,15,0
Arbeidsgjevaravgift til Folketrygda2104 602108 645108 7203,90,1
Skatt på utbytte til utanlandske aksjonærar3 2521 2802 239-60,674,9
 
Personlege skattytarar medrekna arbeidsgjevaravgift378 736393 131404 8223,83,0
Ordinær skatt til staten15 59714 66922 303-5,952,0
Fellesskatt til staten85 79589 63781 3094,5-9,3
Ordinær skatt til fylkeskommunen (inkl. Oslo)117 06917 76218 8504,16,1
Ordinær skatt til primærkommunen79 34682 76389 1764,37,7
Medlemsavgift til folketrygda73 07678 33882 2127,24,9
Arbeidsgjevaravgift til Folketrygda2104 602108 645108 7203,90,1
Skatt på utbytte til utanlandske aksjonærar3 2521 3162 251-59,571,0
 
Upersonlege skattytarar160 859129 64692 188-19,4-28,9
Ordinær skatt til staten3 5623 9472 82410,8-28,5
Ordinær skatt på utvinning av petroleum36 17526 34513 058-27,2-50,4
Særskatt på utvinning av petroleum58 44643 84220 394-25,0-53,5
Fellesskatt til staten61 12953 93954 394-11,80,8
Ordinær skatt til fylkeskommunen (inkl. Oslo)12382432332,1-4,1
Ordinær skatt til primærkommunen1 3101 3301 2851,5-3,4
 
Renter m.m.497230330-53,743,5
Ordinær skatt til staten474626-2,1-43,5
Fellesskatt til staten1215591-54,565,5
Ordinær skatt til fylkeskommunen (inkl. Oslo)1513236-37,312,5
Ordinær skatt til primærkommunen16175107-53,442,7
Medlemsavgift til folketrygda1175883-50,443,1
Arbeidsgjevaravgift til Folketrygda2.....
Skatt på utbytte til utanlandske aksjonærar3.-37-12