Tabell

Eksport av oppalen laks. Veketal1
Uke 30 2016Endring i prosent
Uke 29 2016 - Uke 30 2016Uke 30 2015 - Uke 30 2016
1Utvalde vareummer for fersk laks 03.02.1411 og 03.02.1419 og for frosen laks 03.03.1311 og 03.03.1319.
Kilopris (kr)
Fersk eller kjølt laks59,41-8,828,5
Frosen laks70,08-1,167,3
Kvantum (tonn)
Fersk eller kjølt laks14 9479,7-2,1
Frosen laks31716,5-17,4