Tabell

Eksport av oppalen laks. Veketal1
Uke 27 2016Endring i prosent
Uke 26 2016 - Uke 27 2016Uke 27 2015 - Uke 27 2016
1Utvalde vareummer for fersk laks 03.02.1411 og 03.02.1419 og for frosen laks 03.03.1311 og 03.03.1319.
Kilopris (kr)
Fersk eller kjølt laks70,969,178,5
Frosen laks62,196,143,9
Kvantum (tonn)
Fersk eller kjølt laks11 925-5,5-21,6
Frosen laks33223,0-36,8