Tabell

Gjennomsnittleg tal på timar i veka til heimesjukepleie og praktisk bistand ifølgje vedtak, direkte tid til bruker. Alder og bistandsbehov
Gjennomsnittleg tal på timar i veka
Bistandsbehov i altNoko/avgrensa bistandsbehovMiddels til stort bistandsbehovOmfattande bistandsbehovUoppgitt bistandsbehov
Alder i alt8,91,86,436,52,5
0-17 år19,05,210,639,910,1
18-49 år16,52,010,366,12,6
50-66 år12,01,87,046,92,6
67-79 år5,61,64,820,82,1
80-89 år4,11,64,513,31,8
90 år eller eldre5,32,05,213,71,6
Uoppgitt alder0,00,00,00,00,0