Tabell

Mottakarar av pleie- og omsorgstenester. Bistandsbehov og type teneste
Absolutte tallProsent
20122013201420152015
Bistandsbehov i altNoko/avgrensa bistandsbehovMiddels til stort bistandsbehovOmfattande bistandsbehovUoppgitt bistandsbehov
Tenester i alt271 530271 412272 357275 200100,037,333,823,15,8
Berre praktisk hjelp42 14140 98939 15537 663100,059,225,511,93,5
Berre heimesjukepleie73 34975 02978 07482 400100,048,436,87,17,7
Både praktisk hjelp og heimesjukepleie63 23063 84163 21562 437100,022,150,626,80,5
Andre tenester til heimebuande48 89948 50548 77649 850100,050,425,49,115,1
Tidsavgrensa opphald i institusjon9 8989 0809 2559 303100,012,039,544,14,4
Langtidsopphald i institusjon34 01333 96833 88233 547100,01,415,582,70,4