Tabell

Mottakarar av heimetenester, etter type teneste.
2012201320142015
Mottakarar i alt178 687179 859180 444182 500
Berre praktisk hjelp42 14840 98939 15537 663
Berre heimesjukepleie73 31475 02978 07482 400
Både praktisk hjelp og heimesjukepleie63 22563 84163 21562 437