Tabell

Mottakarar av heimetenester, etter alder
2012201320142015
I alt178 687179 859180 444182 500
Under 67 år71 127:73 48676 227
67-79 år33 00633 64234 16834 952
80-89 år54 42553 23651 72150 075
90 år og over20 12920 78221 06921 246
Uoppgitt alder0:00