Tabell

Bebuarar i bustader til pleie- og omsorgsformål, etter alder.
201320142015
I alt44 77244 18844 014
Under 67 år19 38219 34319 516
67-79 år7 1707 3947 533
80-89 år11 69511 00210 527
90 år og over6 5256 4496 438
Uoppgitt alder.....