Tabell

Bebuarar i institusjonar for eldre og funksjonshemma, etter alder
2012201320142015
I alt43 91943 04843 13742 850
Under 67 år4 821:::
67-79 år7 7387 7217 8858 131
80-89 år18 95817 93317 37717 097
90 år og over12 40212 63112 93812 720
Uoppgitt alder....