Tabell

Legeårsverk etter virkeområde
201520152014 - 20152011 - 2015
Absolutte talPer 10 000 inbyggjararProsentvis endring1Prosentvis endring1
1Prosentvis endring er berekna av dei absolutte tala.
Legar i alt5 456,610,52,512,8
Diagnose, behandling og rehabilitering4 428,98,52,011,8
Skole/helsestasjon210,10,40,7-0,1
Miljøretta helsevern66,90,10,3-3,7
Anna førebyggjande arbeid83,70,21,5-1,6
Institusjonar for eldre og funksjonshemma569,61,17,033,3
Administasjon97,40,22,917,6
Anna virkeområde0,00,0..
Uoppgitt0,00,0..