Tabell

Årsverk av fysioterapeutar med ulike avtaleformer i kommunehelsetenesta. Sentralitet.
201520152014 - 20152011 - 2015
Absolutte talPer 10 000 inbyggjararProsentvis endring1Prosentvis endring1
1Den prosentvise endringa er berekna på dei absolutte tala.
Fysioterapeutar i alt4 689,79,02,09,2
Sentralitet 0 Minst sentrale kommunar654,110,80,96,1
Sentralitet 1 Mindre sentrale kommunar328,99,3-0,69,3
Sentralitet 2 Sentrale kommunar1 140,49,01,38,4
Sentralitet 3 Særleg sentrale kommunar2 566,28,63,010,3
Fysioterapeutar med driftsavtale2 700,75,21,13,1
Sentralitet 0 Minst sentrale kommunar351,55,8-1,5-0,5
Sentralitet 1 Mindre sentrale kommunar177,95,0-1,73,1
Sentralitet 2 Sentrale kommunar697,55,50,21,7
Sentralitet 3 Særleg sentrale kommunar1 473,84,92,64,7
Fysioterapeutar utan avtale0,00,0..
Sentralitet 0 Minst sentrale kommunar0,00,0..
Sentralitet 1 Mindre sentrale kommunar0,00,0..
Sentralitet 2 Sentrale kommunar0,00,0..
Sentralitet 3 Særleg sentrale kommunar0,00,0..
Fysioterapeutar med fast løn1 829,23,53,519,2
Sentralitet 0 Minst sentrale kommunar270,74,53,716,6
Sentralitet 1 Mindre sentrale kommunar134,13,80,618,1
Sentralitet 2 Sentrale kommunar408,83,22,923,0
Sentralitet 3 Særleg sentrale kommunar1 015,73,44,018,6
Turnuskandidatar159,70,31,412,5
Sentralitet 0 Minst sentrale kommunar32,00,56,03,6
Sentralitet 1 Mindre sentrale kommunar17,00,51,813,3
Sentralitet 2 Sentrale kommunar34,20,33,30,0
Sentralitet 3 Særleg sentrale kommunar76,60,3-1,223,7