Tabell

Årsverk av legar med ulike avtaleformer i kommunehelsetenesta. Sentralitet.
201520152014 - 20152011 - 2015
Absolutte talPer 10 000 inbbygjararProsentvis endring1Prosentvis endring1
1Den prosentvise endringa er berekna på dei absolutte tala.
Legar i alt5 456,610,52,512,8
Sentralitet 0 Minst sentrale kommunar855,814,23,07,4
Sentralitet 1 Mindre sentrale kommunar411,211,62,512,8
Sentralitet 2 Sentrale kommunar1 336,910,51,917,3
Sentralitet 3 Særleg sentrale kommunar2 852,79,62,512,5
Legar med driftsavtale3 833,47,31,68,9
Sentralitet 0 Minst sentrale kommunar370,96,13,27,2
Sentralitet 1 Mindre sentrale kommunar278,67,95,011,2
Sentralitet 2 Sentrale kommunar999,67,9-1,08,7
Sentralitet 3 Særleg sentrale kommunar2 184,27,32,19,0
Legar med fast løn1 037,12,05,737,2
Sentralitet 0 Minst sentrale kommunar324,95,44,211,1
Sentralitet 1 Mindre sentrale kommunar80,42,3-6,425,0
Sentralitet 2 Sentrale kommunar224,71,818,698,8
Sentralitet 3 Særleg sentrale kommunar407,21,43,342,3
Turnuslegar453,20,91,04,9
Sentralitet 0 Minst sentrale kommunar156,92,6-0,13,2
Sentralitet 1 Mindre sentrale kommunar51,11,42,67,6
Sentralitet 2 Sentrale kommunar95,40,86,77,4
Sentralitet 3 Særleg sentrale kommunar149,80,5-1,64,2
Legar utan avtale132,90,39,22,9
Sentralitet 0 Minst sentrale kommunar3,10,134,8-51,6
Sentralitet 1 Mindre sentrale kommunar1,10,0450,0-45,0
Sentralitet 2 Sentrale kommunar17,20,1-23,9-10,4
Sentralitet 3 Særleg sentrale kommunar111,50,415,49,7