Tabell

Spesialisthelsetjenesten, hovedtall
2015Endring i prosent
2014 - 20152011 - 2015
1Tallene som oppgis er i løpende priser. På grunn av effekt av pensjonsreformen i 2014, vises ikke endringstall for siste år.
2Liggedager/oppholdsdøgn og utskrivninger i 2015 inkluderer ikke friske nyfødte i sykehus. Tallet er derfor ikke direkte sammenlignbart med tidligere år, da friske nyfødte var inkludert.
3Årsverk refererer til "årsverk inkl.lange fravær". På grunn av overgang til ny datakilde (A-ordningen), vises ikke endringstall for årsverk.
Spesialisthelsetjenesten
Driftskostnader (mill.kr)1139 338:27
Driftskostnader per innbygger (kr.)126 700:22
Senger/Døgnplasser19 519-1-6
Utskrivninger2852 868::
Liggedager/Oppholdsdøgn25 715 331::
Polikliniske konsultasjoner8 741 206923
Dagbehandlinger/Oppholdsdager416 640-17-13
Årsverk3122 291::